Pirmdiena, 27.09.2021, 03:52

Biedrība "ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām"

Vietnes izvēlne
Kalendārs
«  Marts 2020  »
PrOTCPkSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

13:13
Aktuālā informācija par darba organizēšanu sociālajos dienestos ārkārtējā situācijā

Atjaunots 23.03.2020

Saistībā ar to, ka pēc Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojuma koronavīrusa izraisītā slimība (COVID-19) ir sasniegusi pandēmijas apmērus un Ministru kabinets 2020.gada 12.martā ir izsludinājis ārkārtēju situāciju visā valsts teritorijā līdz š.g. 14.aprīlim, Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir sagatavojusi tālāk skatāmās rekomendācijas sociālo dienestu (turpmāk – SD) darbam, kas ir pieejamas Ministrijas mājas lapā uzejot uz “banera” ar nosaukumu “INFORMĀCIJA PAR COVID-19” un tiks aktualizēta atbilstoši aktualitātēm saistībā ar ārkārtējo situāciju.

Aicinām SD turpināt darbu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai SD kompetencei, ņemot vērā tālāk skatāmās rekomendācijas.

 

I Klientu apkalpošana sociālajā dienestā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ, Labklājības ministrija rekomendē visām pašvaldībām līdz 2020. gada 14.aprīlim ierobežot klientu apkalpošanu klātienē, izvērtējot izņēmumu situācijas.

Rekomendējam, ka klātienes pakalpojumi nodrošināmi TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.  SD aicinām izvērtēt iespēju pieņemt iesniegumu attālināti:

  1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
  2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
  3. kur iespējams e-pastā vai telefoniski;
  4. vai nodrošinot iespēju iesniegumus atstāt  slēgtā pastkastītē vai kādā citā drošā vietā.

Atceramies, ka visi strādājam ārkārtas apstākļos, līdz ar to aicinām būt elastīgiem lēmumu pieņemšanas procesā un paturēt prātā, ka šajā situācijā var gadīties izlaist kādu soli no ierastā.

 

II Darbinieku aizsardzība

Šis ir krīzes laiks, tamdēļ esošie resursi, īpaši darbinieki ir mūsu lielākā vērtība. Izmantosim šos resursus iespējami pārdomāti un efektīvi vēršot uz rezultātu, tai pat laikā nodrošinot darbinieku aizsardzību un drošību.

Aicinām SD noteikt vienādu pieeju klientu un darbinieku aizsardzības nodrošināšanai, ieviešot aizsardzības pasākumus, kā arī informējot par nepieciešamību ievērot personīgo higiēnu un brīdinot par riskiem minētās infekcijas slimības izplatībai.

Aicinām regulāri informēt darbiniekus par Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai  un rīcībai gadījumos, ja ir parādījušās augšējo elpceļu infekcijas pazīmes.

Lūdzam ievērot atbildīgo dienestu izteiktās rekomendācijas un regulāri sekot Slimību profilakses un kontroles centra un citu atbildīgo dienestu informācijai par COVID-19 izplatības ierobežošanai veicamajiem pasākumiem.

SD darbinieku savstarpējā komunikācija arī maina formu, t.i., pakāpeniski pārejam uz attālinātu (tiešsaistes) saziņu izmantojot informācijas tehnoloģijas (turpmāk – IT). Šim nolūkam aicinām SD un pašvaldību IT speciālistus iespējami ātri veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai SD darbiniekiem tiktu nodrošināta tiešsaistes komunikācija gan ar kolēģiem un citu iestāžu sadarbības partneriem, gan arī, lai sociālie darbinieki varētu turpināt iesāktās mācības un supervīzijas tiešsaistē.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā publicēto informāciju, darba nespējas lapas izsniedz šādos gadījumos:

1. Pieaugušajam saistībā ar slima bērna kopšanu:

  • bērna saslimšanas gadījumā;
  • ja SPKC epidemiologs noteicis bērnu kā kontaktpersonu.

2. Pieaugušajiem, kuri atgriezušies no kādas no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām un kuriem ir akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, bet laboratoriskais izmeklējums uz Covid-19 infekciju ir negatīvs, darba nespēja tiek noteikta vispārējā kārtībā līdz slimības pazīmju izzušanai. Tomēr pēc atveseļošanās personai tiek rekomendēts novērot savu veselības stāvokli un ievērot pašizolēšanos 14 dienas no atgriešanās brīža Latvijā, mērot ķermeņa temperatūru divas reizes dienā.

3. Personai, kura bijusi ciešā kontaktā (nosaka epidemiologs) ar Covid-19 infekcijas slimnieku, jānosaka karantīna (izolācija mājās) 14 dienas no kontakta brīža. Šīm personām atbilstoši MK 2001. gada 3. aprīļa noteikumiem Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izsniedz darbnespējas lapu (A darbnespējas lapu pieaugušajiem  un B darbnespējas lapu – slima bērna kopšanai un pieaugušajiem no 11 dienas).

 

III Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana

Saskaņā ar 2020. gada 20 .martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 36. punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka:

1. trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tātad šobrīd varam pagarināt izziņas līdz 2020. gada 31. maijam uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata. Pensionāriem/invalīdiem, ilgstošajiem klientiem izziņas var pagarināt uz visu laiku, kāds paredzēts pašvaldības saistošajos noteikumos.

2. un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Attiecīgi lūdzam nodrošināt GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu uz iepriekšējo dokumentu pamata, kā arī nodot ziņas elektroenerģijas maksas atvieglojumu saņemšanai.

3. ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.

Papīrā izziņas nevienam nav jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas līdz 31.05.2020., ja esat SOPA pagarinājuši deklarācijas derīguma termiņu.  Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārstniecības iestādi un citur, kur tā nepieciešama.

Ministrija 2020.gada 18.martā ir publicējusi preses relīzi (http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91699-trucigas-un-maznodrosinatas-gimenes-personas-izzinas-deriguma-termins-tiek-pagarinats-lidz-2020-gada-31-maijam) par trūcīgā izziņu, lai pakalpojumu sniedzēji turpinātu sniegt pakalpojumu uz vecās izziņas pamata. Ja saņemat informāciju, ka kādam netiek sniegts pakalpojums šādā situācijā, lūdzu mēģiniet operatīvi risināt jautājumu. 

 

IV Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.

Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37.punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (tātad šobrīd līdz 2020.gada 31.maijam) pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā (turpmāk – pabalsts), kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta “Apsvērumi, pieņemot lēmumu par administratīvā akta izdošanu un nosakot tā saturu” trešo daļu, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka administratīvais akts izdodams, bet nav noteikts tā konkrētais saturs (satura izvēles administratīvais akts), iestāde izdod šo aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. Attiecīgi sociālajam dienestam, lai pieņemtu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ir jāievāc pierādījumi, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, un jāveic lietderības apsvērumi. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa 66.panta (“Lietderības apsvērumu saturs”) pirmo daļu apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestāde lemj:

1) par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi;

2) par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai;

3) par administratīvā akta vajadzību, tas ir, par to, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo administratīvā procesa dalībnieku tiesības vai tiesiskās intereses.

Piemēram, sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu)  elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

Gatavojot lēmuma saturu par pabalstu (piešķirt, nepiešķirt, kādā apmērā) jāvadās pēc līdzšinējām vadlīnijām un principiem, kas ir sociālās palīdzības regulējumā, lai, vadoties no likumā noteiktās ievirzes konkrētajam pabalstam, pieņemtu taisnīgāko un atbilstošāko lēmumu konkrētas personas situācijā.

Pabalsta apmērs krīzes situācijā noteikts katras pašvaldības saistošajos noteikumos.

Pašvaldībām tiks nodrošinās valsts atbalsts palīdzības sniegšanai ārkārtējā situācijā ģimenēm (personām), kuras nonākušas krīzes situācijā, nodrošinot valsts mērķdotāciju daļējai izdevumu segšanai, lai pašvaldības varētu sniegt palīdzību ģimenēm (personām).

Lai daļēji kompensētu pašvaldību izmaksas, valsts nodrošinās mērķdotāciju izdevumu segšanai, kuras apmērs būs 50% no personai izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā.

Lai saņemtu mērķdotāciju, pašvaldība līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša desmitajam datumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, izmantojot  Valsts kases informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma", iesniedz pārskatu “Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu krīzes pabalstam” (Veidlapa Nr. 18_KrīzP,  tajā iekļaujot šādas ziņas:

a) pašvaldības izmaksātais finansējums pabalstiem krīzes situācijā pilnā apmērā kopā,

b) to personu skaits, par kurām izmaksāts pabalsts krīzes situācijā,

c) pašvaldības konts Valsts kasē vai kredītiestādē mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai;

Ministrija10 darbdienu laikā pēc pārskata izvērtēšanas un atzīšanas par atbilstošu veiks mērķdotācijas maksājumu pašvaldībai, saglabājot tiesības izlases kārtībā veikt mērķdotācijas izlietojuma kontroli, pieprasot no pašvaldības papildu informāciju. Ja Ministrija konstatēs kļūdas pārskatā vai pārkāpumus pabalsta krīzes situācijā piešķiršanā un izmaksā, mērķdotācijas izmaksa tiks pārtraukta līdz pārskata precizēšanai vai pārkāpumu novēršanai; pēc pārskata precizēšanas vai pārkāpumu novēršanas Ministrija izdarīs pārrēķinu un veiks maksājumus par iepriekšējo periodu un nepamatoti izmaksātos līdzekļus ieturēs no nākamajā mēnesī pašvaldībai paredzētajiem līdzekļiem.

Mērķdotācijas apmērs 50% un ne vairāk kā EUR 40 mēnesī vienai personai. Mērķdotācijas aprēķina piemēri vienam mēnesim:

1. PIEMĒRS: pašvaldība piešķīrusi pabalstu 4 cilvēku ģimenei EUR 80 apmērā vienai personai marta mēnesī.

4 personas x EUR 80 = EUR 320.

Maksimālais valsts līdzfinansējums EUR 40 x 4 personas = EUR 160 kopā.

2. PIEMĒRS: pašvaldība piešķīrusi pabalstu 4 cilvēku ģimenei EUR 200 apmērā vienai personai marta mēnesī.

4 personas x EUR 200 = EUR 800.

Maksimālais valsts līdzfinansējums EUR 40 x 4 personas = EUR 160 kopā.

3. PIEMĒRS: pašvaldība piešķīrusi pabalstu 4 cilvēku ģimenei EUR 60 apmērā vienai personai marta mēnesī.

4 personas x EUR 60 = EUR 240.

Maksimālais valsts līdzfinansējums EUR 30 x 4 personas = EUR 120 kopā.

4, PIEMĒRS: pašvaldība piešķīrusi pabalstu EUR 150 apmērā ģimenei marta mēnesī. Ģimenē 3 personas.

EUR 150 : 3 personas = EUR 50 vienai personai

50 % no EUR 50 = EUR 25 personai jeb EUR 75 ģimenei

Maksimālais valsts līdzfinansējums EUR 25 x 3 personas = EUR 75 kopā ģimenei.

5. PIEMĒRS: pašvaldība piešķīrusi pabalstu EUR 350 apmērā ģimenei marta mēnesī. Ģimenē 3 personas.

EUR 350 : 3 personas = EUR 116,67 vienai personai

50 % no 116,67 vienai personai = EUR 58,34 personai 

Maksimālais valsts līdzfinansējums EUR 40 x 3 personas = EUR 120 kopā ģimenei.

Aprīļa un maijā mēnesī aprēķins analoģisks. Pabalstu var piešķirt uz trīs mēnešiem, bet jāizmaksā katru mēnesi.

 

V Pārtikas nodrošinājums ģimenēm (personām) krīzes situācijā

Saistībā ar pārtikas nodrošinājumu krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 nonākušajiem, kas atrodas karantīnā, līdz tiek pārtraukta ārkārtējā situācija, aicinām izmantot esošo atbalsta programmu atbilstoši Ministru kabineta Nr. 727 noteikumiem “Darbības programma "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”, nepieciešamības gadījumā nodrošinot iespēju saņemt pārtikas preču komplektus iepriekš minētās programmas ietvaros.

Ņemot vērā valdības aicinājumu iedzīvotājiem izmantot iespēju lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku, aicinām izmantot telefonisko vai elektronisko komunikāciju, pieņemot lēmumu un izsniedzot izziņas iepriekš minēto MK noteikumu ietvaros:

  1. Veselības ministrija ir informējusi, ka ģimenes ārsti informēs SD par tiem iedzīvotājiem, kuriem ir noteikta darba nespēja vai karantīnas stāvoklis saistībā ar COVID-19 saslimšanu un trūkst pārtika. SD, pamatojoties uz ģimenes ārsta sniegto informāciju, var sazināties ar konkrēto personu, par kuru sniegta informācija, telefoniski, precizēt situāciju, datus, papildus informāciju un vienoties par pārtikas pakas piegādi. SD, pamatojoties uz iegūto informāciju pieņem lēmumu par personas (ģimenes) nonākšanu krīzes situācijā un sagatavo atbilstošo izziņu, tajā norādot personu skaitu. Lēmums par krīzes situāciju ir jāpieņem maksimāli ātri -  1 darba dienas laikā pēc personas sniegtā pieteikuma.
  1. SD noskaidro pašvaldības teritorijā esošās pārtikas atbalsta sniegšanas vietas (adreses), to darba laikus un kontaktpersonas tālruņa numuru, izmantojot informāciju tīmekļa vietnē https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas
  1. SD telefoniski sazinās ar krīzes situācijā pieteikumu sniegušo nonākušo personu un paziņo tai izdotās izziņas datumu, numuru un  norādīto personu skaitu. Vienlaikus SD piedāvā personai izvēlēties atbalsta sniegšanas vietu (adresi), kurā personas pārstāvis (radinieks, kaimiņš, paziņa vai kurjers (pašvaldības civilās aizsardzības komisijas noteikta persona)) visērtāk var saņemt pārtikas preču komplektus. SD vērš personas uzmanību, ka personas pārstāvis nogādā pārtikas preču komplektus līdz mājsaimniecības durvīm, izvairoties no kontakta ar pašu personu. Gadījumā, ja personai (ģimenei) nav iespēja vienoties par pārstāvi, SD izvērtē citas pārtikas preču komplektu piegādes iespējas.
  1. Pašvaldības SD telefoniski sazinās ar personas izvēlēto pārtikas atbalsta sniegšanas vietu un tās atbildīgajam darbiniekam paziņo izdotās izziņas datumu, numuru un izziņā norādīto personu skaitu, paskaidrojot, ka šie dati izmantojami pārtikas preču komplektu izsniegšanai pret parakstu krīzes situācijā nonākušās personas vai pašvaldības nozīmētam pārstāvim.

 

VI Informācijas apmaiņa un iedzīvotāju informēšana

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam, pašvaldību domēs jābūt izveidotām civilās aizsardzības komisijām vai speciāli izveidotām krīzes vienībām pašvaldībā, kas nodrošina vienotu koordināciju pašvaldībā.

Aicinām SD arī šajos karantīnas apstākļos uzklausīt pašvaldības iedzīvotājus, apzināt aktuālās problēmsituācijas un iespēju robežās sniegt konsultācijas, tāpat turpināt sekot augsta riska ģimeņu situācijām un to attīstībai, iespēju robežās sazinoties un ģimeni un mēģinot sniegt atbalstu attālināti. Nepieciešamības gadījumā palikt ciešā saziņā ar kolēģiem bāriņtiesās un policijā.

Aicinām informēt pašvaldības iedzīvotājus par izmaiņām SD darba kārtībā (piemēram, iesniegumu pieņemšanas kārtībā),  nodrošinot informācijas pieejamību (informatīvas lapas pašvaldībās pie informācijas stendiem, publikācijas vietējos preses izdevumos un  mājas lapā, utt.).

Vienlaikus informējiet iedzīvotājus, ka  piešķirto pakalpojumu un palīdzības saņemšanas termiņš tiks pagarināts, dodot iespēju to izmantošanai pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Ja SD nevar rast risinājumu konkrētajās situācijās, lūdzam vērsties pašvaldības civilās aizsardzības komisijā vai speciāli izveidotajā krīzes vienībā pašvaldībā un, ja ir nepieciešams papildus atbalsts, aicinām vērsties Ministrijā. 

Aicinām sociālos darbiniekus aktivizēt savas pašvaldības teritorijā esošos kopienas resursus, lai aktuālākā informācija “sasniegtu” pēc iespējas lielāku pašvaldības iedzīvotāju skaitu, īpaši tos, kuriem vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav iespējams sekot līdzi informācijai medijos vai internetā.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru!

 

VII Asistenta pakalpojuma saņemšana

Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikta virkne ierobežojumu iestādēm sniegt klātienes pakalpojumus, kas nozīmē, ka asistenta pakalpojuma saņēmējiem nebūs iespējas doties ārpus savām mājām, lai saņemtu šos pakalpojumus, un viņu asistenti nesaņems atlīdzību par personas pavadīšanu. Lai nepieļautu šādu situāciju un ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs, Ministrija sagatavoja un MK vakar jau ir akceptējis grozījumus MK noteikumos Nr.942.

Šobrīd tiek gatavota procedūra, kā nodrošināt atskaišu iesniegšanu un stundu aprēķinu par ārkārtējās situācijas periodu, jo daļa marta vēl būs ar parasto aktivitāšu apliecinājumiem. Atskaite netiek atcelta, taču būs citādāka stundu norādīšana par ārkārtējās situācijas periodu. Tāpat apzināmies, ka cilvēki savu iepriekšējo mēnešu vidējo stundu skaitu var nezināt, tam visam sistēmā jābūt iestrādātam vai arī, ja izlemsim iztikt bez izmaiņām sistēmā, tad visiem tiks iedotas vienādas norādes un formula. Nepieciešamās vadlīnijas tiks sagatavotas un informācija nodrošināta līdz marta atskaišu iesniegšanai.

Ministru kabineta noteikumu projekts un anotācija šeit, skatīt darba kārtības 5.8.punktu, TA-423 http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=1110

LM paziņojums presei šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91690-cilvekiem-ar-invaliditati-arkartejas-situacijas-laika-bus-iespejams-sanemt-asistenta-pakalpojumu-lidzsineja-apmera

 

 

VIII Resursi internetā

1. Aktuālā informācija par ārkārtējo situāciju Ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683

2. Aktuālā informācija Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/793)

3. Informācija par Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanas vietām​​: ttps://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas

4. Pārtikas piegāde Rīgā un tās tuvumā (piegādes teritoriju kartes var redzēt ieejot katrā mājaslapā):

    Barbora izsūtījusi klientiem ziņu, ka ir izstrādāts bezkontakta piegādes algoritms - pārtikas paka tiek atstāta pie durvīm un klientam tiek piezvanīts un pateikts, ka paka piegādāta (šis ir Maxima veikala apkalpotājs).

    Piegāde ir plašākā teritorijā, nekā Barborai, taču joprojām nosegta tikai Rīga un tās tuvums.

    Šis interneta veikals nosedz visu Latviju, bezmaksas piegāde iespējama, ja pasūtījuma summa pārsniedz 48.84 EUR.

    Šeit ir pieejams vairāku interneta veikalu apkopojums.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91700-aktuala-informacija-par-darba-organizesanu-socialajos-dienestos-arkarteja-situacija

Skatījumu skaits: 85 | Pievienoja: valkasib | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]